Su Politikası

Pilenpak Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. olarak suyun yaşamın vazgeçilmez bir kaynağı olduğunun bilincindeyiz ve su ile ilgili politika ve eylemlerimizin çalışanlar, müşteriler ve diğer topluluklar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun farkındayız.

 

Bu kapsamda, tüm insanların temiz su ve sıhhi koşullara erişim hakkını gözeterek;

  1. Çevre hedeflerimiz doğrultusunda, su tüketiminin azaltılması, su verimliliğinin artırılması, su izleme sistemlerinin iyileştirilmesi ve suyun geri kazanılıp yeniden kullanılmasına odaklanılarak su performansımızın iyileştirilmesini,
  2. Yenilikçi teknolojileri benimseyerek ürün yaşam döngüsü boyunca suyla ilgili çevresel etkilerimizin en aza indirilmesini,
  3. Tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun su kirliliği ve suyun verimli kullanımı konusunda bilinçlendirilmesini,
  4. Su tüketimi ve atık su konusunda ulusal mevzuatlar, standartlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda yükümlülüklerimizi takip ederek uygunluğun sağlanmasını,

beyan ve taahhüt etmekteyiz.