İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Pilenpak Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. olarak üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemekteyiz. Kaliteli ve verimli üretimin sağlıklı ve güvenli personel ile yapılabileceğinin bilincinde olarak önceliğimiz her zaman “Önce Güvenlik” ilkesine dayanmaktadır.

 

Bu doğrultuda;

 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal mevzuatlar, standartlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda yükümlülüklerimizi takip ederek uygunluğun sağlanmasını,
 • İşyerimizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı, geliştirmeyi ve bir yaşam tarzı haline getirilmesini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda tüm personelimizin görüş ve önerilerini almayı ve yapılacak çalışmalara katılımlarını sağlamayı,
 • Yangın ve patlamalara karşı gerekli topu güvenlik tedbirlerini alarak risklerimizi azaltmayı,
 • Ergonomik açıdan uygun çalışma koşullarını oluşturmayı ve bu anlamda gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmayı,
 • Çalışanlarımızın sağlık yönünden yaptıkları işe uygun olup olmadığını sürekli takip etmeyi ve her personelimizi fiziksel açıdan uygun işte çalıştırmayı,
 • Çocuk işçilik ile mücadele etmeyi, işyeri süreçlerimizde çocuk işçi çalıştırmamayı ve alt işveren, tedarikçi, müşteri ve tüm paydaşlarımızın çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerimiz ile ilgili önlem alırken öncelikle riski yok etmeyi, kaynağında azaltmayı veya toplu korunma tedbirlerini benimsemeyi,
 • Çalışanlarımızın iş ile ilgili risklerden korunması için her türlü kişisel koruyucu donanımın yapacağı işe en uygun özellikte temin edilerek personele teslim etmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek makine ve ekipmanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine en uygun koşullarda tutulmasını sağlamayı ve geliştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,

beyan ve taahhüt etmekteyiz.