İnka Eys Politikası

Vizyonumuza ulaşmanın yolunun, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemlerinin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçtiğine inanıyoruz.  Bu nedenle, biz İnka olarak;

 

 • Paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı,
 • Geri bildirimlerin sürekliliğini sağlayarak, paydaşlarımızın her türlü şikâyetini etkin biçimde ele almayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi yasalara ve her türlü mevzuat şartlarına uygun yürütmeyi,
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmayı,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışmayı,
 • Çevreyi korunmayı, çevresel etkileri azaltmayı ve kirlenmenin önlenmesi için çalışmayı,
 • Gıdaya ve sağlığa uygun ürün sevkiyatını sağlamayı,
 • Bilgi varlığımızın doğruluğunu sağlamayı ve korumayı,
 • Gerekli olan durumlarda paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini sağlamayı,
 • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini arttırarak sürekli iyileştirmeyi,
 • Yeşil mutabakat doğrultusunda karbon emisyonuna sebebiyet vermeyen doğal enerji kaynağının kullanımını arttırmayı, sürdürebilir ve çevre dostu üretimi teşvik etmeyi

 

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.