Çevre Politikası

Pilenpak Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizi çevreye karşı duyarlı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma görev bilinci içerisinde yürütmekteyiz. Bu kapsamda;

 

1.      İşletmemizin tüm süreçlerinde ve ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan çevre boyutlarının değerlendirilerek olumsuz çevre etkilerinin azaltılması ve biyoçeşitliliğin korunması için sürekli iyileşmeyi hedeflemeyi,

2.      Çevre ile ilgili ulusal mevzuatlar, standartlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda yükümlülüklerimizi takip ederek uygunluğun sağlanmasını,

3.      Faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonunun takibini yapmayı ve sera gazı salınımını azaltmak için çalışmalarda bulunmayı,

4.      Ürün ve süreçlerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkilerinin dikkate alınarak kirlilik kaynaklarının önlenmesini, doğal kaynak kullanımının sürekli olarak azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmayı,

5.      Ürünlerimizin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için müşteri, tedarikçi ve tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişimde bulunmayı; bu konuda alınan öneri ve beklentilerin karşılanması için gerekli tüm çalışmaları yapmayı,

6.      Çevre standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi,

7.      Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza, acil durum ya da olağan dışı durumlarda, çevresel zararları en alt düzeye indirecek tedbirleri planlanıp uygulamayı ve ormansızlaştırma yapmayarak doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunmayı,

8.      Kaynaklarımızı etkin olarak kullanmayı ve üretim süreçlerimizde oluşan atıkların kaynağında önlenmesi, atıkların azaltılması, geri kazanım veya uygun bertaraf süreçlerini işletmeyi,

9.      İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması konusunda payımıza düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeyi,

beyan ve taahhüt etmekteyiz.