Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Vizyonumuza ulaşmanın yolunun, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemlerinin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçtiğine inanıyoruz.  Bu nedenle, biz Pilenpak olarak;

 

             Paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı,

             Geri bildirimlerin sürekliliğini sağlayarak, paydaşlarımızın her türlü şikâyetini etkin biçimde ele almayı,

             Tüm faaliyetlerimizi yasalara ve her türlü mevzuat şartlarına uygun yürütmeyi,

             Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmayı,

             İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışmayı,

             Çevreyi korunmayı, çevresel etkileri azaltmayı ve kirlenmenin önlenmesi için çalışmayı,

             Gıdaya ve sağlığa uygun üretim yapmayı,

             Bilgi varlığımızın doğruluğunu sağlamayı ve korumayı,

             Gerekli olan durumlarda paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini sağlamayı,

             Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini arttırarak sürekli iyileştirmeyi

 

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Murat Özhun

Genel Müdür