ÇEVRE POLİTİKASI

 

Pilenpak Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizi çevreye karşı duyarlı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma görev bilinci içerisinde yürütmekteyiz. Bu kapsamda;

 

 1. İşletmemizin tüm süreçlerinde ve ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan çevre boyutlarının değerlendirilerek olumsuz çevre etkilerinin azaltılması ve biyoçeşitliliğin korunması için sürekli iyileşmeyi hedeflemeyi,
 2. Çevre ile ilgili ulusal mevzuatlar, standartlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda yükümlülüklerimizi takip ederek uygunluğun sağlanmasını,
 3. Faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonunun takibini yapmayı ve sera gazı salınımını azaltmak için çalışmalarda bulunmayı,
 4. Ürün ve süreçlerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkilerinin dikkate alınarak kirlilik kaynaklarının önlenmesini, doğal kaynak kullanımının sürekli olarak azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmayı,
 5. Ürünlerimizin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için müşteri, tedarikçi ve tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişimde bulunmayı; bu konuda alınan öneri ve beklentilerin karşılanması için gerekli tüm çalışmaları yapmayı,
 6. Çevre standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi,
 7. Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza, acil durum ya da olağan dışı durumlarda, çevresel zararları en alt düzeye indirecek tedbirleri planlanıp uygulamayı ve ormansızlaştırma yapmayarak doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunmayı,
 8. Kaynaklarımızı etkin olarak kullanmayı ve üretim süreçlerimizde oluşan atıkların kaynağında önlenmesi, atıkların azaltılması, geri kazanım veya uygun bertaraf süreçlerini işletmeyi,
 9. İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması konusunda payımıza düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeyi,

beyan ve taahhüt etmekteyiz.

 

SU POLİTİKASI

 

Pilenpak Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. olarak suyun yaşamın vazgeçilmez bir kaynağı olduğunun bilincindeyiz ve su ile ilgili politika ve eylemlerimizin çalışanlar, müşteriler ve diğer topluluklar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun farkındayız.

 

Bu kapsamda, tüm insanların temiz su ve sıhhi koşullara erişim hakkını gözeterek;

 1. Çevre hedeflerimiz doğrultusunda, su tüketiminin azaltılması, su verimliliğinin artırılması, su izleme sistemlerinin iyileştirilmesi ve suyun geri kazanılıp yeniden kullanılmasına odaklanılarak su performansımızın iyileştirilmesini,
 2. Yenilikçi teknolojileri benimseyerek ürün yaşam döngüsü boyunca suyla ilgili çevresel etkilerimizin en aza indirilmesini,
 3. Tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun su kirliliği ve suyun verimli kullanımı konusunda bilinçlendirilmesini,
 4. Su tüketimi ve atık su konusunda ulusal mevzuatlar, standartlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda yükümlülüklerimizi takip ederek uygunluğun sağlanmasını,

beyan ve taahhüt etmekteyiz.