Bilgi Güvenliği Politikası

Kuruluşumuz bünyesinde kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin Sürekli gelişimini sağlamak için:
• BGYS’nin kurulumu ve sürekli gelişimini sağlamak için gerekli kaynakların ayrılmasını,
• İç süreçlere ait risk ve fırsatların yönetilmesini,
• Tüm varlıkların gizlilik, bütünlük, erişilebilirliklerini yöneterek tüm varlıklarını korumayı,
• Yasal mevzuatı takibi ve mevzuata uyumun sağlanması için gerekli kaynakları ayırarak gereklilikleri yerine getirmeyi,
• Farkındalık eğitimi vermeyi, eğitim etkinliğinin teorik ve pratik olarak ölçülmesinin sağlanmasını
• Güvenlik olaylarını takip etmeyi ve gerektiğinde yaptırım uygulamayı,
• İş sürekliliğinin sağlanması için plan yapmayı ve uygulamayı ve test etmeyi,
• Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmeyi, değerlendirmeler sonucunda aksiyon planlarını gözden geçirmeyi ve takibini yapmayı,
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi,
• İşimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı
taahhüt ederiz.